Zgoda -przetwarzanie danychZgoda

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Jolenty 5, dalej „GOSiR”, adres email: biuro@gosir.gniezno.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych, jest Dawid Nogaj, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem: inspektor@bezpieczne-dane.eu.

3. Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz stosownych umów powierzenia.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub do momentu wycofania wyrażonej przez Państwa zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. W razie wątpliwości co do zgodności przetwarzania z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.treść została wydrukowana ze strony
https://www.gosir.gniezno.pl/strona,.html